Ett hem att trivas i

Bostads­förteckning

Köpevillkor

Husen försäljs som friköpta hus, med egen fastighet för respektive bostad. Före byggnation tecknas 2 avtal med byggherren Prenova Bygg- & Projektutveckling, enligt nedan:

  • Marköverlåtelseavtal (fastighetsköp) för respektive hus. På denna köpeskilling tillkommer lagstadgade avgifter för pantbrev och lagfart. Övriga avstyckningskostnader samt anslutningsavgifter ingår i köpeskillingen.
  • Entreprenadkontrakt (husköp) för byggnation av respektive hus. Kontrakt tecknas med respektive husköpare, där betalning erläggs enligt en prestationsbunden betalningsplan, fram tills slutbesiktning av huset.

Radhusen är för tillfället under omprojektering. Antalet radhus planeras bli 3 istället för 4.

NummerRumYtaFastighetsköp (mark)Entreprenadkontrakt (hus)TotalsummaStatus
7A3 RoK83,7 m²500 000 kr2 475 000 kr2 975 000 kr Såld
7B3 RoK83,3 m²400 000 kr2 450 000 kr2 850 000 kr Till salu
7C3 RoK83,3 m²400 000 kr2 450 000 kr2 850 000 kr Till salu
7D3 RoK83,7 m²500 000 kr2 475 000 kr2 975 000 kr Till salu

Säljkontakt

Fastighetsbyrån

Gustav Björkman
gustav.bjorkman@fastighetsbyran.se
070-840 00 31

Lena Rolander
lena.rolander@fastighetsbyran.se
070-261 37 50

Alina Zinkevitch
alina.zinkevitch@fastighetsbyran.se
072-402 37 60

Teknisk kontakt

Prenova Bygg & Projektutveckling

Urban Öhman
urban.ohman@prenova.se
070-537 70 56