Ett hem att trivas i

Bostads­förteckning

Köpevillkor

Husen försäljs som friköpta hus, med egen fastighet för respektive bostad. Före byggnation tecknas 2 avtal med byggherren Prenova Bygg- & Projektutveckling, enligt nedan:

  • Marköverlåtelseavtal (fastighetsköp) för respektive hus. På denna köpeskilling tillkommer lagstadgade avgifter för pantbrev och lagfart. Övriga avstyckningskostnader samt anslutningsavgifter ingår i köpeskillingen.
  • Entreprenadkontrakt (husköp) för byggnation av respektive hus. Kontrakt tecknas med respektive husköpare, där betalning erläggs enligt en prestationsbunden betalningsplan, fram tills slutbesiktning av huset.

NummerRumYtaFastighetsköp (mark)Entreprenadkontrakt (hus)TotalsummaStatus
7A3 RoK83,7 m²500 000 kr2 475 000 kr2 975 000 kr Såld
7B3 RoK83,3 m²400 000 kr2 450 000 kr2 850 000 kr Till salu
7C3 RoK83,3 m²400 000 kr2 450 000 kr2 850 000 kr Till salu
7D3 RoK83,7 m²500 000 kr2 475 000 kr2 975 000 kr Till salu

Säljkontakt

Fastighetsbyrån

Gustav Björkman
gustav.bjorkman@fastighetsbyran.se
070-840 00 31

Lena Rolander
lena.rolander@fastighetsbyran.se
070-261 37 50

Alina Zinkevitch
alina.zinkevitch@fastighetsbyran.se
072-402 37 60

Teknisk kontakt

Prenova Bygg & Projektutveckling

Urban Öhman
urban.ohman@prenova.se
070-537 70 56